Medicin

NIX 5 % emuls voide 30 g

Nix kräm används för behandling av skabb.

Aktiv ingrediens:
PERMETRIINI
Paketstorlek:
30 g
Marknadsförare:
ACO Pharma Oy
Finns i lager
37,76 €

Skabb är en kliande hudförändring som orsakas av skabbkvalster. En behandlingsgång med Nix kräm räcker vanligtvis, men vid behov kan behandlingen förnyas. Det verksamma ämnet i krämen är permetrin. Långvarig användning och användning av barn under 2 år eller äldre endast på läkarordination.

 • Krämen ska appliceras över hela kroppen helst på kvällen och tvättas bort nästa morgon. 
 • Huden skall vara ren, torr och avkyld innan behandling påbörjas
 • Tvätta huden efter 8-12 timmar
 • Vuxna och barn över 12 år: upp till en tub (högst två tuber)
 • Barn 5-12 år: upp till 1/2 (en halv) tub
 • Barn 1-5 år: upp till 1/4 (en fjärdedels) tub
 • Barn 2 mån-1 år: upp till 1/8 (en åttondels) tub
 • Läs noggrannare instruktioner under övrig information eller i bipacksedeln
 • Ifall klådan inte har slutat inom 3 veckor är det skäl att kontakta läkare
 • En person som fått skabb kan vara symtomfri i 3-4 veckor och därför bör alla personer som bor i samma hushåll behandlas samtidigt
 • Ifall du har andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
 • Om händerna har tvättats inom 8 timmar efter applicering skall dessa åter smörjas in
 • Kontakta läkare ifall klådan inte har gått över på 3 veckor

 • Ibland kan sveda eller stickningar i huden uppkomma efter applicering av krämen hos personer som har ett allvarligt angrepp av skabb
 • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln

 • Nix kräm ska inte användas under graviditet och amning
 • Krämen försvinner lätt in i huden och behöver inte strykas på i sådan mängd att den syns på huden
 • Hos vuxna och större barn appliceras Nix kräm över hela kroppen utom huvudet
 • Hos mindre barn och äldre patienter med synliga skabbangrepp på nacke, huvud eller i hårbottnen insmörjs även huvudet med undantag för området kring ögon och mun
 • Smörj också noggrant huden mellan fingrar och tår, armhålor, navel och yttre könsorgan och i skrevet
 • En behandling med Nix är oftast tillräcklig men vid behov kan behandlingen upprepas
 • Man bör dock vänta minst en vecka innan en eventuell andra behandling påbörjas, eftersom klådan kan kvarstå upp till 3 veckor efter en fullt verksam behandling
 • Den som smittats med skabb kan vara symtomfri i 3-4 veckor
 • Alla medlemmar i ett hushåll bör därför behandlas samtidigt