Medicin

TROSYD 1 % emuls voide 30 g

Det aktiva ämnet i Trosyd, tiokonazol, är verksamt mot de flesta hudsvamparna. Krämen används vid lokalbehandling av svampinfektioner. Trosyd är särskilt effektiv vid behandling av fotsvamp, svamp i ljumsken, svamp över hela kroppen och tinea versicolor

Aktiv ingrediens:
TIOKONATSOLI
Paketstorlek:
30 g
Marknadsförare:
Pfizer Oy
Tillfälligt slut i lager
12,10 €

Emulsiovoidetta käytetään sieni-infektioiden paikallishoitoon. Trosyd tehoaa hyvin etenkin jalkasilsaan, nivustaipeen silsaan, vartalosilsaan ja savipuoleen.

 • Bred ut kräm på det angripna området och dess omgivning en eller två gånger per dygn 
 • Gnid krämen noga in i huden
 • Det är bra att fortsätta behandlingen med Trosyd i 1-2 veckor efter hudsymtomen har försvunnit
 • Dosering och behandlingslängd är de samma för barn och fullvuxna
 • På sönderskavade hudområden bör krämen utbredas tunnt för att undvika onödig maceringen av huden
 • Om symtomen inte klart förbättras inom 2-3 veckor, kontakta läkare
 • Vid behandlingen av svampinfektioner är det viktigt att hålla hud och kläder rena
 • Om du har fotsvamp byt till rena strumpor varje dag
 • Behandla skor invändigt med Trosyd puder ett par gånger i veckan
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
 • Perifert ödem
 • I början av behandlingen kan förekomma lindriga, övergående lokala symptom på irritation (inklusive lokala allergiska reaktioner)
 • Fler biverknigar i bipacksedeln
 • Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Trosyd under graviditet.
 • Man vet inte om Trosyd går över i modersmjölk, men som en försiktighetsåtgärd borde amningen avbrytas för behandlingstiden
 • Läs övriga instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln