Tjänster

Vi hjälper dig med alla typer av apoteksärenden. Från egenvård, kosttillskott och skönhetsprodukter till rådgivning och receptbelagda mediciner. Både i butik, per telefon och i vår webbshop.

Medicinsk rådgivning

Farmaceuterna och provisorerna på Central-Apoteket hjälper Dig med frågor om användning av läkemedel, vitaminer, salvor och mycket mer. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga med och använder sina mediciner på ett säkert sätt. Tveka inte att rådfråga oss!

Läkemedelsgenomgången är främst till för Dig som använder många läkemedel och vill säkerställa att medicinerna används på rätt sätt. Vi kontrollerar att läkemedlen tas vid rätt tidpunkter och att det inte finns några interaktioner med andra läkemedel eller några ofördelaktiga läkemedelskombinationer.

Dosdispensering

Apoteket erbjuder en maskinell dosdispenseringstjänst som heter Anja. Via den expedierar apoteken tabletter och kapslar som ska tas regelbundet förpackade i påsar med engångsdoser som räcker för två veckor. På varje påse står det tydligt bland annat vilket datum och vilken tid läkemedlet ska tas.

I tjänsten ingår att apoteket kontrollerar medicineringen som helhet. Detta görs för att utreda om kunden eventuellt har onödiga läkemedel eller dubbelmedicinering och för att säkerställa att de läkemedel som han eller hon använder kan tas samtidigt. Patientsäkerheten förbättras i och med att flera parter kontrollerar att läkemedlen har tagits korrekt.

Fördelar

  • Anja är en trygg tjänst – du får alltid rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.
  • Det är enkelt att kontrollera med hjälp av Anja om ett läkemedel har tagits.
  • Det är också möjligt att köpa en mindre mängd läkemedel än den minsta förpackningsstorleken som finns, om du t.ex. ska pröva ett nytt läkemedel.
  • Läkemedlen tas från de förpackningar som ger det billigaste enhetspriset per tablett eller kapsel.
  • Kunden får ett åskådligt, uppdaterat läkemedelskort över hela sin medicinering från apoteket.
  • Dospåsarna är enkla att ta med sig vid behov.
  • Anja klarar av komplicerade läkemedelsdoser.
  • Medicineringen kan enkelt ändras med två veckors mellanrum.

Källa: Anja

Förnyande av e-recept

Om du som kund önskar, kan apoteket skicka en förnyelsebegäran på e-recept som är slut eller som inte längre är i kraft. Då förnyelsebegäran har skickats har läkaren 8 dagar på sig att antingen godkänna eller avslå begäran. Du får ett SMS då din begäran har behandlats. Observera att förnyelsebegäran endast är möjlig att skicka om det har gått max 28 månader sedan receptet skrevs ut, eller 16 månader om det är narkotikaklassade läkemedel eller HCI-läkemedel. Via Mina Kanta-sidor kan du själv göra en förnyelsebegäran om du så önskar.

Utgångna och oanvända mediciner

  • Dina gamla mediciner eller mediciner som inte längre behövs får du lämna till vårt apotek för förstörelse på rätt sätt. Vi vill då gärna att du bara lämnar själva läkemedlet, inte förpackningarna. Till exempel kan du samla dem alla i en tom påse eller burk.
  • Kvicksilvertermometrar, nålar och sprutor samt jodhaltiga preparat placeras skilt för sig.

Granskning av fartygsapotek och första hjälpen-väskor

Vi utför granskning av skeppsapotek. En av våra provisorer åker ut till fartyget och granskar och kompletterar skeppsapoteket. Skeppsapotek av klass D går också bra att lämna in till apoteket för genomgång.

Vi saluför första hjälpväskor i olika storlekar. Dessutom kontrollerar, kompletterar och plomberar vi första hjälpväskor som bland annat används inom taxi, buss och skolskjutsar.