SYYLEND FREEZE JÄÄDYTYSHOITO 7,5 g

SyylEnd FREEZE är en snabb frysbehandling för hemmabruk som effektivt tar bort nyligen upptäckta vårtor på händer, armar och fötter.

Paketstorlek:
7,5 g
Marknadsförare:
Viatris Oy
Finns i lager
31,99 €

SyylEnd FREEZE är en snabb frysbehandling för hemmabruk som effektivt tar bort nyligen upptäckta vårtor på händer, armar och fötter. SyylEnd FREEZE är en medicinteknisk produkt som är snabb och enkel att använda. Behandlingen passar vuxna och barn över 4 år.

AKTIVERA

Endast före den allra första användningen. Ta inte bort korken. Skruva den vita delen i pilens riktning minst ett helt varv tills du hör ett ljudligt klick. Du kan behöva ta i med lite kraft.

 1. LADDA: Placera SyylEnd FREEZE upprätt på bordet med den genomskinliga korkdelen nedåt. Håll behållaren med ett stadigt grepp. Tryck den vita delen nedåt med den andra handen i exakt två sekunder.
 2. KONTROLLERA: Ta bort korken och du bör se isånga. Om det inte finns någon isånga, upprepa steg 1. 
 3. BEHANDLA:  Tryck omedelbart spetsen stadigt mot vårtan.Tiden är viktig för bästa resultat     
 • 15 sekunder på tunn hud (händer, fingrar, tår, på/sidan av fötter, armar).
 • 40 sekunder på tjock, hård hud (fotsulor).

Efter användning, sätt på korken och förvara i kylskåp. Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.

Vårtan försvinner långsamt inom 14 dagar. Om inte, upprepa steg 1, 2 och 3.

 

SyylEnd FREEZE (7,5 g N2O i flytande form) och 5 utbytbara skumapplikatorer och en bruksanvisning.

Dikväveoxid 7,5 g

Använd inte SyylEnd FREEZE

 • på barn under 4 år
 • i ansiktet, i ljumskarna, på genitalier, hårbotten eller slemhinnor
 • på frisk hud (hud utan vårtor)
 • på vårtor på känslig hud och var särskilt försiktig då du behandlar vårtor på tunn hud (t.ex. vid en led)
 • om vårtan och/eller huden omkring vårtan har ett öppet sår eller blöder, är irriterad, kliar, är infekterad eller röd
 • om du är osäker på om det är en vanlig vårta, rådgör med din läkare före behandling
 • på födelsemärken, liktornar, blåsor, andra hudförändringar eller något som kan vara hudcancer (melanom)
 • på vätskefyllda blåsor på huden (kallas mollusker) eller andra vattenblåsor
 • om du har diabetes eller problem med blodcirkulation eller blodkoagulering
 • om vårtor är i en grupp eller är närmare än 3 cm från varandra, behandla en vårta och vänta 14 dagar innan du behandlar nästa vårta.
 • om du är gravid eller ammar, kolla med din läkare om du kan använda denna produkt

Försiktighetsåtgärder

 • Får inte inandas. Endast för utvärtes bruk. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
 • Applicera inte längre än 15 sekunder på tunn hud (händer, fingrar, tår, på/sidan av fötter, armar) eller längre än 40 sekunder på tjock, hård hud (fotsulor). Överdriven eller felaktig användning kan orsaka smärtor och hud- eller nervskador.
 • SyylEnd FREEZE ska appliceras av en vuxen vid behandling av vårtor på barn.
 • Dikväveoxid är en giftfri, icke brännbar gas, men den ökar förbränning vid brand. Håll borta från värme, gnistor, öppen eld eller heta ytor. Rök inte under användning och använd inte produkten nära öppen eld.
 • Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Behållaren får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare – det är högt tryck i behållaren, och den kan inte öppnas.

Om du är gravid eller ammar, kolla med din läkare om du kan använda denna produkt

Före den första användningen

 • Förvaras på en torr och sval plats (5–25 °C). Skyddas från solljus.
 • Förvara inte i frysen.
 • Förvara inte över 50 °C. Förvara inte i bil, husvagn eller på annan plats där det kan bli för varmt. En förhöjd temperatur skadar produkten och gör den oanvändbar.

Efter varje användning

 • Sätt på korken och förvara i kylskåp – det förlänger hållbarheten för SyylEnd FREEZE och ökar antalet användbara doser.
 • Förvara inte i frysen.
 • Förvara inte den aktiverade behållaren i temperaturer över 35 °C eftersom det aktiverar en säkerhetsfunktion som gör produkten oanvändbar.
 • Vänta 2 minuter efter användning, släng skumapplikatorn och sätt på en ny applikator. SyylEnd FREEZE är nu klar för nästa användning.
 • Om du rengör behållarens plastdelar, använd endast en fuktig trasa.

Rådfråga läkare:

 • om du eller ditt barn får oväntade biverkningar
 • om vårtan inte läker
 • om vårtan inte har försvunnit efter tre behandlingar.

SyylEnd FREEZE är CE-märkt medicintekniska produkt (CE 0459) tillverkare: Oystershell NV