Medicin

PANADOL NOVUM 500 mg tabl, kalvopääll 30 fol

Panadol Novum är en ny värk- och febernedsättande medicin som används för att lindra smärta och sänka feber. Dess verksamma ämne är samma paracetamol som finns i bekanta Panadol. 

Aktiv ingrediens:
PARASETAMOLI
Paketstorlek:
30 fol
Marknadsförare:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Finns i lager
8,20 €

Panadol Novum är en ny värk- och febernedsättande medicin som används för att lindra smärta och sänka feber. Dess verksamma ämne är samma paracetamol som finns i bekanta Panadol. Dess nya hjälpämnen försnabbar tablettens absorption och minskar variation i absorptionen mellan olika patienter. Panadol Novum-tabletter används vid vård av tillfälliga värk- och febertillstånd såsom nerv- och muskelsmärta, huvudvärk, förkylning, influenssa, tandvärk och menstruationssmärtor. Till barn under 4 år och för långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift.

 • Till vuxna 1-2 tabletter vid behov högst 3 gånger per dygn
 • Tabletterna skall inte tas oftare än med fyra timmars mellanrum
 • Engångs- och dygnsdosen för barn bör anpassas till vikten
 • Vanlig engångsdos till barn är 15 mg/kg, dygnsdosen får inte överskrida 45 mg/kg
 • 17-25 kg: ½ tablett högst 3 gånger per dygn
 • 25-32 kg: ½-1 tablett högst 3 gånger per dygn
 • Över 32 kg: 1 tablett högst 3 gånger per dygn
 • Ifall symptomen fortsätter länge eller ifall de uppträder ofta bör läkare kontaktas
 • Övriga paracetamolpreparat bör inte användas samtidigt på grund av risken för överdosering
 • Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel
 • Vid rekommenderade doser har inga vanliga biverkningar konstaterats för Panadol
 • I kombination med riklig alkoholanvändning kan paracetamolpreparat ha skadlig effekt på levern
 • Fler biverkningar i bipackssedeln
 • Vid dosering enligt bruksanvisning kan Panadol Novum-tabletter användas tillfälligt också under graviditet och amning
 • Se allmänna anvisningar för läkemedelsanvändning under graviditet i bipackssedeln