Medicin

OVESTIN 1 mg/g emätinemulsiovoide (asetin)15 g

Det aktiva ämnet i Ovestin är estriol som är en av de naturliga estrogenerna (kvinnliga könshormon). Brist på estrogen kan orsaka olika symtom för kvinnor. Slemhinnorna i slidan och de nedre urinvägarna (urinröret, urinblåsans botten) kan förtunnas och de omgivande stödvävnaderna försvagas. Då slemhinnan i slidan förtunnas och torkar kan samlag vara smärtsamt och klåda och infektioner i slidan kan förekomma. Brist på estrogen kan även predisponera för urininkontinens och återkommande infektioner i urinblåsan. Användning av Ovestin vaginalkräm underlättar ofta dessa besvär, i de fall de beror på estrogenbrist. Det kan dock räcka flera dagar eller t.o.m. veckor innan du märker en förbättring. Ovestin finns som vaginalkräm och vagitorier. För långvarigt bruk endast enligt läkares ordination.

Aktiv ingrediens:
ESTRIOLI
Paketstorlek:
15 g
Marknadsförare:
Aspen Nordic
Finns i lager
28,53 €

Det aktiva ämnet i Ovestin är estriol som är en av de naturliga estrogenerna (kvinnliga könshormon). Brist på estrogen kan orsaka olika symtom för kvinnor. Slemhinnorna i slidan och de nedre urinvägarna (urinröret, urinblåsans botten) kan förtunnas och de omgivande stödvävnaderna försvagas. Då slemhinnan i slidan förtunnas och torkar kan samlag vara smärtsamt och klåda och infektioner i slidan kan förekomma. Brist på estrogen kan även predisponera för urininkontinens och återkommande infektioner i urinblåsan. Användning av Ovestin vaginalkräm underlättar ofta dessa besvär, i de fall de beror på estrogenbrist. Det kan dock räcka flera dagar eller t.o.m. veckor innan du märker en förbättring. Ovestin finns som vaginalkräm och vagitorier. För långvarigt bruk endast enligt läkares ordination.

 • Vid behandling av slidrelaterade besvär är den normala doseringen 1 applikation (med andra ord 1applikator fylld till den röda skåran) dagligen under de 2-3 första veckorna. Därefter minskas dosen småningom till exempelvis en (1) applikation två gånger per vecka.
 • Använd applikatorn för att dosera vaginalkräm i slidan.
 • Det är rekommendabelt att applicera vaginalkrämen på kvällen före du lägger dig.
 • Det finns vissa aspekter som bör tas i beaktande före behandlingen påbörjas, läs bipacksedeln för noggrannare uppgifter.
 • Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
 • I början av behandlingen kan lokal irritation eller klåda förekomma.
 • Ovestin kan tidvis, beroende på doseringen och patientens känslighet, framkalla svullnad av brösten jämte ökad ömhet.
 • Dessa biverkningar avklingar hos de flesta patienter under fortsatt behandling.
 • För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.
 • Använd inte Ovestin om du är eller misstänker att du är gravid. 
 • Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning.