OM OSS

Personalen består i dagsläget av en apotekare, två provisorer, fyra farmaceuter, en farmanom och fyra tekniska biträden.

  • Apotekaren är ägaren av verksamheten och har det övergripande ansvaret.
  • Provisorerna leder det praktiska arbetet på apoteket.
  • Farmaceuterna och farmanomen sköter det mesta av kundkontakten.
  • Tekniska biträden sköter varuhanteringen och ser till att logistiken fungerar.
  • Vår lokalvårdare håller vårt apotek snyggt och rent.

Den 4 oktober 2011 avslutades Börje Hägerstrand sin långa apotekargärning. Då övertog jag verksamheten som ny apotekare. Börje överlämnade en stabil och välfungerande verksamhet och jag har gjort mitt yttersta för att det ska fortsätta så. Speciellt viktig är den samhörighet och vi-anda som finns bland personalen på Central-Apoteket. Min uppfattning är att Börjes personliga bidrag till detta har varit betydande.

Vi betjänar idag våra kunder på många olika sätt. Det senaste tillskottet är vår nätbutk där Du även kan beställa dina receptmediciner.

Slutligen, när jag nu fortsätter att leda Central-Apoteket in i framtiden vill jag intyga min och hela personalens gemensamma ambition att i alla lägen ge en god och kvalitativ kundservice till Er alla som vi betjänar!

Mariehamn februari 2021

Johan Ek
Apotekare