Medicin

NICOTINELL MINT 2 mg lääkepurukumi 204 fol

Nicotinell medicinska tuggummin innehåller nikotin. 

Aktiv ingrediens:
NIKOTIINI
Paketstorlek:
204 fol
Marknadsförare:
Haleon Finland Oy
Denna produkt krävde 18 års ålder. Ålder garanteras automatiskt av inloggade kunder för kunder som inte är inloggade och kräver stark autentisering i kundvagnen.
Beställningsvara +1-2 dagars leveranstid
45,82 €

Vid tuggning avges nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munhålan. När man röker vänjer sig kroppen vid nikotin. När man sedan slutar röka drabbas man av olika slags obehag s.k. abstinensbesvär. Med hjälp av Nicotinell minskas dessa abstinensbesvär, genom att man fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod.

 • Tuggummistyrka skall väljas med utgångspunkt från ditt nikotinberoende
 • Vid starkt beroende eller om du tidigare misslyckats med att sluta röka, bör 4 mg användas
 • I övriga fall skall 2 mg användas
 • I början av behandlingen kan 1 tuggummi tas varje till varannan timme
 • I de flesta fall är 8 – 12 tuggummin per dag tillräckligt, oavsett styrka
 • Största dygnsdos vid användning av 2 mg tuggummi är 25 tuggummin och av 4 mg tuggummin 15 tuggummin.
 • Behandlingen är individuell, men vanligen pågår den i minst 3 månader
 • Därefter minskas gradvis antalet tuggummin per dag
 • Se noggrann bruksanvisning samt dosering och styrka från bipacksedeln
 • Syrliga drycker (t.ex. kaffe och läskedrycker) påverkar upptaget av nikotin i munhålan
 • För att försäkra dig om bästa effekt, bör du därför undvika dessa drycker ca 15 minuter före användning av Nicotinell tuggummin
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
 • Yrsel, huvudvärk, och sömnsvårigheter ( som även kan vara abstinenssymptom som hör ihop med att du slutat röka), illamående, kräkningar, ökad salivavsöndring, hicka, magbesvär och inflammation i munslemhinna
 • Smärta i mun och svalg eller i käkleden kan uppstå, särskilt om man tuggar för intensivt
 • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
 • Fostret påverkas av nikotin. Använd därför inte Nicotinell under graviditet annat än på bestämd ordination av läkare
 • Nikotin går över i modersmjölken, därför skall man inte använda Nicotinell under amning annat än på bestämd ordination av läkare

Förvaras vid högst 25 °C