Medicin

NICOTINELL MINT 1 mg imeskelytabl 36 fol

Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. 

Aktiv ingrediens:
NIKOTIINI
Paketstorlek:
36 fol
Marknadsförare:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Denna produkt krävde 18 års ålder. Ålder garanteras automatiskt av inloggade kunder för kunder som inte är inloggade och kräver stark autentisering i kundvagnen.
Finns i lager
9,01 €

Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Nicotinell Mint sugtablett används som hjälp när man vill sluta röka. När du suger på tabletten, frigörs nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munhålan. Detta läkemedel används för att minska abstinensbesvären hos nikotinberoende personer som vill sluta röka. Nicotinell  Mint 1 mg sugtablett rekommenderas  till rökare med ett svagt eller måttligt nikotinberoende.

 • Sug på en sugtablett när du känner ett behov av att röka
 • I början kan man ta 1 sugtablett varje eller varannan timme
 • I de flesta fall är 8-12 sugtabletter per dag tillräckligt
 • Om du fortfarande känner ett röksug kan du ta ytterligare tabletter
 • Största dygnsdosen av 1 mg sugtablett är 30 sugtabletter
 • Se noggrannare doseringsdirektiv och styrka från tabell i bipacksedeln
 • Sura drycker (t.ex. kaffe och läskedrycker) kan minska upptaget av nikotin från munslemhinnan
 • För att få bästa möjliga effekt bör sådana drycker undvikas 15 minuter före användning av Nicotinell Mint sugtabletter
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta läkare eller apotek
 • Yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter ( dessa kan även höra till abstinensbesvären), illamående, kräkningar, ökad salivutsöndring, hicka , magbesvär och inflammation i munnen
 • Irritation i mun och svalg, speciellt om man suger för intensivt
 • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
 • Nikotin påverkar fostret, därför bör Nicotinell användas endast enligt läkarordination under graviditet
 • Nikotin går över i modersmjölken, därför bör Nicotinell användas endast enligt läkarordination under amning
 • Se noggrannare direktiv angående användande av Nicotinell under graviditet och amning i bipacksedeln