IMODIUM 2 mg tabl, kalvopääll 16 fol

Imodium är ett läkemedel mot diarré. 

Aktiv ingrediens:
LOPERAMIDI
Paketstorlek:
16 fol
Marknadsförare:
McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy
Tillfälligt slut i lager
9,49 €

Det verksamma ämnet i Imodium är loperamid som påverkar muskulaturen i magtarmkanalens vägg och gör tarmrörelserna långsammare. Läkemedlet gör avföringen fastare och minskar antalet avföringstillfällen. Imodium skall användas vid akut och tillfällig diarré. För långvarigt bruk och för barn under 12 år endast enligt läkares ordination.

 • Vuxna och barn över 12 år: vid akut diarré är första dosen 2 tabletter och därefter 1 tablett efter varje avföringstillfälle med diarré. 
 • Dygnsdosen är högst 8 tabletter. 
 • Imodium-behandlingen bör avbrytas om avföringen blir fast eller hård eller om ingen avföring förekommer under 24 timmar.
 • Behandling med Imodium lindrar symptom men botar inte orsaken. Den bakomliggande orsaken till diarrén bör också alltid behandlas när detta är möjligt. 
 • Vid diarré förlorar du mycket vätska och salter. Denna vätskeförlust skall ersättas genom att dricka mycket. 
 • Vid apoteken finns specialprodukter för att ersätta bristen på vätska och salter.
 • Vid behandling med Imodium upphör symtomen på akut diarré vanligen inom 48 timmar. Om detta inte sker, bör Imodium-behandlingen avslutas och läkare konsulteras.
 • Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
 • Imodium tolereras i allmänhet väl och biverkningar är sällsynta om läkemedlet tas enligt föreskrift.
 • För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.
 • Rådfråga en läkare om användningen av Imodium ifall du är eller misstänker att du är gravid. 
 • Preparatet rekommenderas inte under amning eftersom små mängder av läkemedlet passerar över i modersmjölken.