Medicin

HYDROCORTISON 0,5 % emuls voide 20 g

Hydrocortison-kräm används, såsom andra lokalverkande kortikosteroider, mot flera olika sjukdomstillstånd i huden förorsakade av allergi och annan irritation. Dess huvudsakliga effekt är att lokalt minska inflammation (anti-inflammatorisk effekt).

Aktiv ingrediens:
HYDROKORTISONI
Paketstorlek:
20 g
Marknadsförare:
Orion Oyj
Finns i lager
4,27 €

Hydrocortison-kräm kan också användas för vård av solbränd hy, insektbett, eksem i hudvecken hos barn samt för kortvarig behandling av blöjeksem. För långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift.

 • Krämen stryks ut på området som skall behandlas 1-3 gånger per dag
 • Då symptomen lindras räcker vanligen en behandling per dag
 • Preparatet kan användas längre perioder endast enligt läkares ordination
 • Utan läkares ordination används krämen endast i korta perioder på små områden
 • Vid vård av blöjeksem bör fortlöpande behandling begränsas till två veckor eftersom en fuktig blöja kan öka absorptionen av krämen och risken för biverkningar
 • Se noggrannare doseringsanvisningar i bipackssedeln
 • Preparatet får ej användas i ögonen, men om lite av krämen hamnar på huden nära ögonen är det inte farligt.
 • Använd ine produkten om du har en hudinfektion förorsakad av bakterier, virus eller svamp (t.ex. svinkoppor, ros, vattkoppor, vårtor, mollusker)
 • Hydrocortison-preparaten bör inte användas för vård av öppna sår eller skavsår. Däremot hindrar inte en spricka eller en repa, som uppkommit på eksemområdet, att detta läkemedel används
 • Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel
 • Biverkningar förekommer väldigt sällan eftersom Hydrocortison-preparaten är så svaga
 • Långvarig behandling och behandling av stora hudytor kan förorsaka biverkningar framför allt hos barn
 • Ovanligare biverkningar i bipackssedeln
 • För kortvarig användning på små hudytor föreligger inga hinder
 • Angående behandling av stora hudytor samt långvarig behandling bör man rådfråga läkare
 • Se allmänna anvisningar för läkemedelsanvändning under graviditet och amning i bipackssedeln