Medicin

BALANCID NOVUM purutabl 30 fol

Tuggtablett.
Vit, rund, platt tablett med pepparmint smak och doft

Användningsändamål:
Balancid Novum är en medicin som binder saltsyra i magen och minskar därigenom surheten i magen. En tuggtablett binder cirka 12,5 mmol saltsyra. Syrabindningen börjar inom några minuter.
Balancid Novum används mot halsbränna, sura uppstötningar, sur mage och magont förorsakat av för mycket syra.

Dosering:
Rekommenderad dos för vuxna vid tillfälliga besvär är 1–2 tabletter vid behov efter måltid. Tabletterna bör tuggas väl.

Ingredienser och sammansättning:
De aktiva substanserna är 449 mg kalciumkarbonat motsvarande 180 mg kalcium och 104 mg magnesiumhydroxid motsvarande 43 mg magnesium.
Övriga innehållsämnen är sorbitol (E420) 94 mg, mannitol (E421) 138 mg, xylitol (E967) 163 mg, makrogol 6000, pepparmintessens och magnesiumstearat.

Allmänna biverkningar:
Vid höga doser kan magnesium förorsaka diarré.
Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):
- för höga ni
Aktiv ingrediens:
kalsiumkarbonaatti,
magnesiumhydroksidi,
Paketstorlek:
30 fol
Marknadsförare:
Viatris Oy
Finns i lager
4,74 €
Balancid Novum är en medicin som binder saltsyra i magen och minskar därigenom surheten i magen. En tuggtablett binder cirka 12,5 mmol saltsyra. Syrabindningen börjar inom några minuter.
Balancid Novum används mot halsbränna, sura uppstötningar, sur mage och magont förorsakat av för mycket syra.
Rekommenderad dos för vuxna vid tillfälliga besvär är 1–2 tabletter vid behov efter måltid. Tabletterna bör tuggas väl.
0 kalciumkarbonat
0 magnesiumhydroxid
Käytettäessä suuria annoksia voi magnesium aiheuttaa ripulia.
Muut haittavaikutukset
Aineenvaihdunta ja ravitsemus
Esiintymistiheys hyvin harvinainen (Ruoansulatuselimistö
Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): vatsakipu.

Använd inte Balancid Novum

- om du är allergisk mot kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (sorbitol, mannitol, xylitol, makrogol 6000, pepparmintessens, magnesiumstearat)

- om du har för hög mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi).

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Balancid Novum kan användas under graviditet. Magnesiumsalter utsöndras i modersmjölk men risken för det ammade barnet är inte känd.
Rumstemperatur (+15C - +25C)