Skarpansvägen 24, 22100 Mariehamn

tel: +358 18 19655

  • Johan Ek vid Central-Apoteket står till tjänst
    Vi tar hand om dina apoteksärenden

Rutiner

När du kommer och lämnar in ditt recept på vårt apotek tas det emot av farmaceutisk personal.

1.Receptexpedition

Vi vill då se ditt sjukförsäkringskort, d.v.s. FPA-kortet, för att kunna kontrollera eventuella specialersättningar och för att kunna ge dig din sjukförsäkringsersättning direkt. Ersättningen går också att få ut i efterhand från Folkpensionsanstalten (FPA) men då måste du först betala hela summan på apoteket. Med FPA-kortet loggar vi in på dina elektroniska receptuppgifter och börjar bearbeta informationen.

Du kan läsa mera om dina läkemedelskostnader på FPA:s hemsida.

2. Är medicinen utbytbar?

I nästa steg kontrollerar vi om din medicin är utbytbar. Man har nämligen möjlighet att byta sin receptmedicin till motsvarande parallellpreparat om det ingår i läkemedelsverkets lista över utbytbara preparat.

Detta sker bara om du själv vill byta, kunden och läkaren har alltid rätt att vägra byte. Du kan redan hos läkaren fråga efter det förmånligaste alternativet till din medicin.

Läkemedelspriserna uppdateras med 2 veckors mellanrum och det kommer ständigt nya förmånligare alternativ. Även priser på mediciner som funnits länge på marknaden kan sjunka på grund av konkurrensen.

3. Kontroll av styrka och mängd

Sedan kontrolleras att styrkan och mängden medicin är rätt och att interaktioner inte föreligger. Det betyder att vissa läkemedel kan samverka med varandra, vilket kan ge upphov till allvarliga biverkningar.

4. Utgivning

Etiketter skrivs ut med ordinationen samt prisuppgifter. Betalningen sker smidigt i det bås du blir betjänad i.

Har du bråttom och vill återkomma senare går det bra. Du får då ett kontramärke för att vi lättare skall hitta din beställning.

5. Rådgivning

Vid utgivningen av receptet sker i många fall också den viktiga rådgivningen, där någon ur den farmaceutiska personalen och kunden i lugn och ro kan sitta i något av båsen och diskutera frågor rörande medicinanvändningen. Vi anser det mycket viktigt att kunden ska kunna känna sig trygg i sin medicinering och står gärna till tjänst med svar på eventuella frågor.