Skarpansvägen 24, 22100 Mariehamn

tel: +358 18 19655

Våra medarbetare

Våra medarbetare

Personalen består i dagsläget av en apotekare, två provisorer, fem farmaceuter, en farmanom och fyra tekniska biträden.

Apotekaren är ägaren av verksamheten och har det övergripande ansvaret.

Provisorerna leder det praktiska arbetet på apoteket.

Farmaceuterna och farmanomen sköter det mesta av kundkontakten.

Tekniska biträden sköter varuhanteringen och ser till att logistiken fungerar.

Vår lokalvårdare håller vårt apotek snyggt och rent.

Alessio

André

Anita

Arianna

Christoffer

Ingeborg

Johan

Apotekare

Maria

Monica

Sanna

Siv

Sofia