Skarpansvägen 24, 22100 Mariehamn

tel: +358 18 19655

  • Om Central-Apoteket

Om oss

Den 4 oktober 2011 avslutades Börje Hägerstrand sin långa apotekargärning. Då övertog jag verksamheten som ny apotekare. Börje överlämnade en stabil och välfungerande verksamhet och jag ska göra mitt yttersta för att det ska fortsätta så.

Speciellt viktigt är den samhörighet och vi-anda som finns bland personalen på Central-Apoteket. Min uppfattning är att Börjes personliga bidrag till detta har varit betydande.

Ständig utveckling

Sedan mitt övertagande har vi ytterligare förstorat våra utrymmen, apoteket hyr nu hela gatuplanet på Skarpansvägen 24 för sin verksamhet. Vi kan nu erbjuda såväl kunderna som personalen en ändamålsenlig apotekslokal. Här vill jag passa på att tacka kunderna för tålamodet vid apoteksrenoveringen under samtidigt pågående stambyte i fastigheten.

En annan betydande förändring för vår personal var installerandet av ett nytt apoteksprogram i januari 2012. Vi är nu föreberedda att möta de tekniska utmaningar som kan stå framför oss!

I december 2016 tog ÅHS i bruk det elektroniska receptet. Det innebar såväl för oss som för våra kunder en del omställningar men i sin helhet har det gått bra.

Kunden i fokus

Slutligen, när jag nu efter Börje Hägerstrands gedigna livsgärning, fortsätter att leda Central-Apoteket in i framtiden vill jag intyga min och hela personalens gemensamma ambition att i alla lägen ge en god och kvalitativ kundservice till er alla som vi betjänar!

Mariehamn maj 2017

Johan Ek
Apotekare