Skarpansvägen 24, 22100 Mariehamn

tel: +358 18 19655