Skarpansvägen 24, 22100 Mariehamn

tel: +358 18 19655

Våra medarbetare

Våra medarbetare

Personalen består i dagsläget av en apotekare, tre provisorer, fem farmaceuter, två farmanomer, tre tekniska biträden samt en lokalvårdare/allt-i-allo.

Apotekaren är ägaren av verksamheten och har det övergripande ansvaret.

Provisorerna leder det praktiska arbetet på apoteket.

Farmaceuterna och farmanomerna sköter det mesta av kundkontakten.

Tekniska biträden sköter varuhanteringen och ser till att logistiken fungerar.

Vår lokalvårdare håller vårt apotek snyggt och rent.

Johan

Apotekare

Linda

Alessio

André

Anita

Maria

Ingeborg

Christoffer

Siv

Sofia

Marie

Monica

Siv

Arianna